Vad har de mest attraktiva platserna i världen gemensamt? Vad håller ihop det perfekta bostadsområdet, de mest eftersökta kontoren, de vackraste parkerna och de mest inbjudande torgen år efter år, sekel efter sekel? Var kommer livskraften ifrån?

Exandia grundades 2016 av Erik Thulin och Oliver Hildebrandt med en tydlig ambition – att bygga hållbara platser för egen förvaltning som åldras med värdighet. Hem i alla dess former, där det finns utrymme och förutsättningar för liv och rörelse, både i och runt bostäderna. Platser där livskraften håller i sig, i nutid och i framtid.

Helhet – Vi gör skillnad på att leva och att bo. Om livslusten ska välja att flytta in i ett nytt samhälle, område eller hus, så måste helheten redan bo där. Därför bygger vi dynamiska platser där människor, verksamheter och aktiviteter av alla dess slag möts, lever sida vid sida och tillsammans skapar en hållbar livskraft.

Långsiktighet – Vi tycker att skillnaden på snabba affärer och hållbar livskraft lyser för starkt i många ny- eller ombyggda områden. Den stora skillnaden ligger i långsiktighet, i att se bortom den kortsiktiga lönsamheten och i stoltheten att ha skapat en plats som sjuder av liv och blir bättre med tiden. Därför bygger vi alltid hållbart för en tid längre fram och nästan uteslutande för egen förvaltning.

Mänsklighet – Vi tror människans mest basala drivkrafter är emotionella och att de är avgörande för ett områdes livskraft. På kort sikt påverkar det platsens attraktionskraft, på lång sikt en känsla av ägandeskap och ansvar. En plats med liv och rörelse, som håller sig levande över tid, förutsätter att människor vill vara där, inte bara att de är där av praktiska skäl. Därför får de rationella lösningarna aldrig prioritera bort de saker som skapar tillhörighet, glädje och stolthet.

Exandia bygger alla sina projekt på tre starka fundament.

”En arkitektbyrå som gjort sig ett namn bland världens stora, genom att utgå helt från det lilla. Deras historia och tidiga framgång ligger nämligen i privata bostadshus”

I de sydligaste delarna av den afrikanska kontinenten ligger Kapstaden, som av många anses vara en av världens vackraste städer. Inramad av Atlanten åt ena hållet och ett av världens sju underverk, Table Mountain, åt andra hållet, är det här naturen och omgivningen som skapar bilden av staden. Mer än något annat. Här finns SAOTA. En arkitektbyrå som gjort sig ett namn bland världens stora, genom att utgå helt från det lilla. Deras historia och tidiga framgång ligger nämligen i privata bostadshus – hem i direkt symbios med sin omgivning. En arkitektur som växer i varje väder och i varje årstid. Byggnader som i sitt läge på en av världens torraste bebodda platser – måste vara klimatsmarta, hållbara och resurseffektiva för att kunna vara beboeliga över tid och i ett föränderligt klimat.

För oss är det nytänkande, men är för SAOTA det självklara förhållningssättet, vilket har tagit dem från privata bostäder i Kapstaden till publika projekt över hela världen. Från flerfamiljshus i London, ett helt bostadsområde i Tyskland och nu kanske Loudden i Stockholm.

När naturen och resurserna får bestämma

”SAOTA’s design stood out for its abundance of ideas, its strong interior and exterior reference and orientation to the water.”
“The mixed-use development will have 400 apartments, a hotel, offices, retail trade, and a technology park. The technology park will create space for offices, businesses, and crafts. The concept is a net-zero energy complex that combines geothermal energy, wood-pellet-fuelled cogeneration plants, and photovoltaics.”
Juryns utlåtande när SAOTA vann den globala tävlingen för Hamburg Neuländer Quarree.
”Ett hotell, en kontorsbyggnad och en matmarknad skapar attraktionskraft och ligger integrerat placerade i naturen som möter Nationalstadsparken.”
”En plats som skapar värde för affärsidkare, bofasta, turister och lokala besökare, inte bara där – utan även på vägen dit”

Vi vill att Loudden Brygga ska stå som symbol och samlingsplats för framtidens bebyggelse. På den gamla oljehamnen ska dåtidens energikälla möta nutiden och framtidens möjligheter. Här ska bebyggelsen vara hållbar och livskraftig. Den ska ge plusenergi och vara klimatpositiv. Ett hotell, en kontorsbyggnad och en matmarknad  skapar attraktionskraft och ligger integrerat placerade i naturen som möter Nationalstadsparken. Allt är byggt i vertikala nivåer för att ge tillbaka mark och utsikt till besökaren, medan närheten och tillgängligheten till vattnet stärks med dagvattenkanaler. I den stora matmarknaden samsas etablerade aktörer med nya drömmare, för att skapa liv och innovationskraft, men också för att erbjuda alla besökare en spännande upplevelse. I kontorsbyggnadens stora lokaler kan start-ups växa upp, med närhet till både Stockholm City och Stockholms finaste natur. På hotellet möter långväga gäster lokala besökare i de generösa allmänutrymmena – öppna för alla och därmed fulla av liv.

Vår ambition är att Loudden Brygga, med hög attraktionskraft längst inne i nya Loudden och den växande Djurgårdstaden skapar ett flöde och en puls genom hela området. En plats som skapar värde för affärsidkare, bofasta, turister och lokala besökare, inte bara där – utan även på vägen dit. Goda referenser är badplatsen, skulpturparken och det moderna museet längst ut på Tjuvholmens udde, bortanför Aker Brygge i Oslo, Matmarknaden, Refshaleøen i Köpenhamn, eller helt enkelt mjölken längst in i matbutiken.

Loudden Brygga

”I den stora matmarknaden samsas etablerade aktörer med nya drömmare, för att skapa liv och innovationskraft…”
”… tänk om landmärken inte är något man bygger, utan något man lägger grunden till.”

Med Loudden Brygga vill vi skapa en liten plats med stora ambitioner, som hyllar integrationen, mötet och livet tillsammans. Där den stängda gamla oljehamnen blir den öppna och energieffektiva mötesplatsen – en liten bit av staden där land möter hav, där Sverige möter världen och världen möter Sverige. En plats för alla tusentals nyinflyttade Loudden-bor att mötas på, men också ett utflyktsmål för alla andra. En aktiv och intressant plats för alla människor i Stockholm, skapad av några helt andra människor från Kapstaden.

Vi vill också skapa landmärken, eftersom områden mår bra när människor kan känna en kollektiv stolthet. Men tänk om landmärken inte är något man bygger, utan något man lägger grunden till. Tänk om ett landmärke är något som blir skapat av människors vilja att besöka eller leva på platsen. Och att det är kärleken och stoltheten den skapar – som gör den till ett landmärke? Ett emotionellt och därmed livskraftigt landmärke.

På Loudden Brygga möts världar

”…en liten bit av staden där land möter hav, där Sverige möter världen och världen möter Sverige”
”Med Loudden Brygga vill vi skapa en liten plats med stora ambitioner, som hyllar integrationen, mötet och livet tillsammans. Där den stängda gamla oljehamnen blir den öppna och energieffektiva mötesplatsen.”

Bakom hotellet
– Hyreslägenheter
– Cykelgarage/servicecenter

Hotellet
– Hotellrum
– Lägenheter
– Konferens
– Restaurang
– Fitness/yoga center
– Fitness bar
– Spa
– Pool
– Bar/Utsikt
– Parkering under markplan
– Uteplatser

Plinth
– Trädgård
– Mötesplats
– Uteplatser
– Promenad
– Picknick-platser

Dagvattenkanaler

Bryggan
– Båtbrygga
– Gästhamn
– Kajak/kanotuthyrning

Marknaden
– Restauranger
– Bondens marknad
– Växthus
– Skulpturpark

Vågenergipark

Kontor
– Kontor
– Konferens
– Butiker retail
– Butiker service

Det finns en stark röd tråd som löper genom alla projekt Erik Thulin och Oliver Hildebrand är inblandade i. Oavsett om det gäller jättelika fastigheter eller jättegoda hamburgare – en mission lika storslagen som den är enkel: Att tillgängliggöra livskvalitet åt alla.

Det handlar om att skapa, och tillgängliggöra, livskvalitet genom att titta på flera saker samtidigt. Hur saker fungerar ihop. Livskvalitet byggs inte i vinstoptimerade silos utan i helheten och alltid med människans drivkrafter och behov som utgångspunkt. Det finns en stark och hållbar övertygelse i, att om vinsten ligger i ökad kollektiv livskvalitet, kommer lönsamheten på köpet.  

Grundade kontorshotellet Park Venue som 2015 såldes till multinationella kontorshotellsföretaget Regus.

Grundare av börsplattformen, TradeVenue, där Erik Penser Bank har förvärvat 30% av aktierna.

Grundade Sollentuna Tallskogen, som skapade 15 000 BTA byggrätter för bostäder som sålts till SSM.Grundare till Fakturino som 2015 såldes till DI/Bonnier.

Grundare Jureskogs Invest, som är en fastfoodkedja med fokus på kvalitet och hållbarhet.

Grundare av Zensum, Fintech-bolag som tillhandahåller en oberoende låneplattform för att hitta marknads bästa villkor. 150 anställda.

Grundare Nystart Finans, Finansbolag.

Grundare Exandia Fastigheter, byggrätter för 850 lägenheter i
olika projektbolag.

Erik Thulin & Oliver Hildebrandt

Erik Thulin & Oliver Hildebrandt